top of page

מערך החינוך

מתוך אמונה שהכל מתחיל בחינוך, ייצרנו מערך הסברה שלם שפונה לכל קשת הגילאים בחברה. מערך זה מהווה מקור מידע אשר מקנה ערך מוסף מעבר ליום האירוע. חשיבות הקניית המידע טרום האירוע הינה משמעותית לחיבור האנושי לסביבה הימית ולפעילות ביום האירוע

מבנה המערך

:שני סוגי מערכים

מערך בן 10 דקות

מערך בן 40 דקות

bottom of page