top of page

חשיבות הסביבה הימית

המרחב הימי מרכיב כ-2/3 מכלל שטח כדור-הארץ. רובנו רגילים להתייחס אל הים כאל מרחב גדול כחול, כאשר שימת הלב, לרוב, רק לפני המים. למעשה הים והאוקיינוס הם מערכת אקולוגית ססגונית ומורכבת. כמו שתוואי הקרקע מגוון ומורכב מסביבות שונות, כך גם בים. אבל בנוסף למגוון סביבות שונות (למשל שונית אלמוגים, אזור חולי, טבלאות גידוד) בסביבה הימית אנחנו מתייחסים גם לפני המים, גוף המים, והקרקעית. בכל אחד מהם ניתן לפגוש בתנאים סביבתיים שונים שמאפשרים קיומם של יצורים שונים

joel-filipe-pfX-GsJMtDY-unsplash.jpg

מערך של 40 דקות

joel-filipe-pfX-GsJMtDY-unsplash.jpg

מערך של 10 דקות

חשיבות מדיה - media.png

כתבה

וידאו

לילדים

Sea creature
bottom of page